Grupa GoldenPeaks Capital zwiększa zakres swojej działalności. Firma specjalizująca się w budowie i obsłudze systemów solarnych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii, zwiększa swoją odpowiedzialność za lepszą przyszłość Ziemi, dzięki działaniom nowych podmiotów: spółki GPC Energy oraz fundacji GPC Conservation.

GoldenPeaks Capital od lat wprowadza najwyższe standardy środowiskowe w Europie i na całym świecie. Teraz, dzięki działalności nowej spółki: „GoldenPeaks Capital Energy” i nowej fundacji: „GoldenPeaks Capital Conservation”, firma planuje zwiększyć swoją odpowiedzialność biznesu w sektorze ochrony środowiska naturalnego, a także przyspieszyć tempo rozwoju branży energii odnawialnej w Europie. Obydwa nowopowstałe podmioty spowodują, że zrównoważone działania będą integralną częścią zasad biznesowych firmy, wpierając konkretne inicjatywy i projekty ESG.

GoldenPeaks Capital Energy

GoldenPeaks Capital Energy (GPCE) dba o kondycje planety i łagodzi zmiany klimatyczne poprzez swoją działalność w zakresie produkcji, handlu i magazynowania energii odnawialnej. Firma skutecznie dekarbonizuje sektor energetyczny, a tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo tworzy i zapewnia systemy zielonej energii oraz inwestuje w jej przełomową technologię konsolidowania.

GPCE oferuje czystą energię słoneczną, pamiętając jednocześnie o bioróżnorodności. Stała obsługa i rozwój swoich zakładów, pozwala na działania z myślą różnorodności biologicznej Ziemi w ramach projektów rewilidingu. Dzięki tym działaniom, GoldenPeaks Capital pomaga wyrównać wzrost ekonomiczny poszczególnych państw w stosunku do realizacji celów klimatycznych.

Realizacja tych zadań spowodowała, że zielone inwestycje GoldenPeaks Capital znalazły się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022, wydawanym przez Agencję Moody’s, zrzeszającą specjalistów branży i oceniającą poziom ryzyka działań klimatycznych.

– Grupa GoldenPeaks Capital postawiła sobie w tym roku jasne cele, którymi są: regeneracja ekosystemów planety, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona bioróżnorodności i rozwój wysokiej jakości projektów solarnych, dostosowując je do rozwoju czystej energii na świecie w trosce o przyszłości naszej planety i nas samych. – mówi Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

Więcej o GoldenPeaks Capital Energy na stronie internetowej: www.goldenpeakscapital-energy.com

Zaangażowanie Grupy w ochronę środowiska oraz dążenie do osiągnięcia celów ONZ, znalazło swoje odzwierciedlenie w nowej fundacji „GoldenPeaks Capital Conservation”.

GoldenPeaks Capital Conservation

Fundacja GoldenPeaks Capital Conservation (GPC Conservation) zajmuje się wsparciem regionalnych i globalnych inicjatyw opartych o działania na rzecz ochrony przyrody oraz przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Aby uzyskać jak najlepszy odbiór fundacji, GPC Conservation rozpoczęła stałą współpracę przy najważniejszych projektach w Europie z najbardziej uznanymi naukowcami i ekspertami w swoich dziedzinach.

Żyjemy w czasach, gdy zmiany klimatyczne w tym niszczenie siedlisk i spadek różnorodności biologicznej, stają się coraz bardziej realnym zagrożeniem. GPC Foundation wychodzi na przeciw aktualnym problemom z jasną misją ochrony i przywracania różnorodnych ekosystemów na świecie, wspierając harmonię między ludźmi, a przyrodą.

– Zmiany klimatu dotyczą stylu życia ludzi, natomiast skutki utraty bioróżnorodności mogą być tragiczne. Aby chronić naturalne dziedzictwo naszej planety i rekultywować zniszczone krajobrazy, stworzyliśmy fundację GoldenPeaks Capital Conservation. – dodaje Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

Fundacja GoldenPeaks Capital Conservation koncentruje się na trzech głównych obszarach:

Ochrona gruntów – Ochrona oceanów – Ochrona dzikiej przyrody

Grunty: GoldenPeaks Conservation dąży również do wspierania inicjatyw, które chronią i przywracają duże grunty, poprzez ich przejmowanie i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć zwiększenie różnorodności biologicznej, Fundacja aktywnie działa na rzecz odbudowy zniszczonych miejsc oraz reintrodukcji rodzimych gatunków gruntów.

Oceany: Ogromna przestrzeń oceanów na świecie, obejmująca ponad 70% powierzchni Ziemi, ma bardzo duże znaczenie ekologiczne, gospodarcze i kulturowe. Jednak ocean stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem, przełowieniem i niszczeniem jego naturalnych siedlisk. Dlatego ich ochrona stała się kluczowym działaniem na przestrzeni ostatnich kilku lat. GoldenPeaks Capital Conservation Foundation podejmuje znaczące działania w celu zachowania zdrowia i witalności błękitnej planety.

–Wierzymy, że tylko dzięki wspólnej pracy możemy zostać strażnikami oceanu. Fundacja znając jego ogromną wartość i utrzymując swoje zrównoważone założenia, będzie chronić oraz wspierać morskie życie we wszystkich jego aspektach. – mówi Adriano Agosti, prezes i założyciel GoldenPeaks Capital.

Rewilding to przywracanie różnorodności i bogactwa dziko żyjących zwierząt oraz wykorzystywanie naturalnych procesów w celu poprawy stanu ekosystemów. Poprzez „rewilding” może dynamicznie kształtować nie tylko lądowe, ale i morskie krajobrazy. To daje nie tylko nowe źródła dochodu, ale także nowe możliwości gospodarcze.

Więcej o GoldenPeaks Capital Conservation Foundation na stronie internetowej:

www.goldenpeakscapital-conservation.com

Materiał prasowy

Poprzedni artykułProducent wiat – asortyment
Następny artykułProducent systemów wentylacyjnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj